Hjerte- og karsykdommer rammer stadig flere yngre i Norge

I følge LHL – Landsforeningen for hjerte- og lungesyke – blir de som rammes av hjerte- og karsykdommer stadig yngre, både her hjemme og i resten av den vestlige verden.

Mens det tidligere oftest var generasjonen 60-70+ som ble rammet av hjerte- og karsykdommer, ser vi i dag at det stadig oftere også gjelder de som er i 40- og 50-årsalderen. Før var menn i et klart flertall, men nå er også antall kvinner økende.

Med tanke på at hjerte- og karsykdommer er den hyppigste dødsårsaken både her i Norge og i resten av den vestlige verden, er det derfor god grunn til bekymring.

Viktig å gjøre hva man kan for å forebygge

Det er bred enighet blant hjertespesialister og forskere om at hjertesvikt vil bli et økende samfunnsøkonomisk problem i årene som kommer. Derfor er en viktig strategi å gjøre hva man kan for å forebygge.

Vi vet at hjerte- og karsykdommer kan ha sammenheng med arv, kosthold og ikke minst livsstil. Man kan komme langt bare ved å følge helsemyndighetenes råd om kosthold og fysisk aktivitet. Mindre av det dårlige fettet og raske karbohydrater, stumpe røyken og stresse mindre, og sørge for minimum 30 minutter fysisk aktivitet fem ganger i uka er helserådene som stadig blir gjentatt. Nyere studier viser også at alkohol er mer skadelig enn tidligere antatt.

Flere internasjonale studier på vitamin K2

En av de vanligste årsakene til hjerte- og karsykdommer er avleiringer i blodårene. Oppsamling av kalsium, fett og betennelsesceller øker risikoen for blokkeringer.

Flere internasjonale studier gjort på vitamin K2 viser at vitaminet har en evne til å binde kalsiumet til seg ved at det aktiverer proteinet MGP, eller Matrix Gla-protein som det heter. Dette proteinet har blant annet som oppgave å transportere kalsium vekk fra blodårene, der det gjør skade. Vitamin K2 virker som en bryter som slår på dette proteinet. Forskere har hittil funnet 19 forskjellige proteiner i kroppen som aktiveres av vitamin K2.

For at hjertet skal kunne jobbe optimalt med blodtransporten er det vesentlig med sunne og friske blodårer. Med dokumentert vitenskap og kliniske studier i ryggen, er jeg ikke redd for å påstå at vitamin K2 kan sikre helsen din. Jeg håper budskapet i boken min når frem til flest mulig – unge som eldre.